Vilkor och regler

Allmänt:

 • Vi tar emot tassar i alla storlekar.
 • Din hund ska vara koppeltränad.
 • Hunden ska fungera bra tillsammans med andra hundar
 • Nya hundar går en inskolningsperiod på 10 dagar då Strosa & Nosa avgör om hunden passar in i gruppen.
 • Tikar får stanna hemma under löp (förlöp och höglöp – ca 3 veckor) – priset reduceras ej.
 • Din hund ska vara försäkrad, fullt vaccinerad och fri från ohyra.
 • Första månaden efter avslutad inskolning är på prövotid, under vilken tid både hundägaren och Strosa & Nosa har rätt att säga upp avtalet utan uppsägningstid – betald avgift återbetalas ej.
 • Avgiften betalas i förskott – ex. betalning för juni månad sker i maj. Avgiften ska vara på Strosa & Nosas kontot senast den 20:de varje månad. Vid utebliven betalning kommer upphämtning av din hund inte att ske.
 • Om hunden skadas eller förolyckas under tiden då hunden rastas är Strosa & Nosa skyldig att ersätta uppkomna kostnader om det visar sig att skada vållats av bristande tillsyn eller annan oaktsamhet från Strosa & Nosas sida. Ersättning utgår på det belopp som inte ersätts av försäkringsbolaget. Som ägare är du också ansvarig för eventuell skada din hund orsakar annan hund, person eller annan persons ägodel under tiden din hund rastas av Strosa & Nosa.
 • Vid olycksfall ska Strosa & Nosa på egen bedömning ta hunden till veterinären. Ägaren ska sen inom 3 dagar betala det som Strosa & Nosa lagt ut för hunden.
 • Strosa & Nosa har rätt att omedelbart säga upp avtalet om hunden visar aggressivitet eller om hunden biter sin hundrastare eller annan person/hund. Månadsavgiften återbetalas ej.
 • Strosa & Nosa har stängt på helger,  röda dagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Vi förbehåller oss även att hålla stängt ytterligare 4 dagar om åretför utbildning av personal (datumen meddelas med minst 2 månaders framförhållning) – priset reduceras ej.
 • Om hunden stannar hemma pga skada, sjukdom eller liknande reduceras priset ej. Samma gäller ifall ägare väljer att ha hunden hemma under ledighet eller dylikt.
 • Hundägaren har rätt till upp till en hel betalningsfri månad mellan juni – augusti. Ledigheten måste meddelas senast den 25 april för att bli betalningsfri. Hunden är då ledig från Strosa & Nosa minst 1 kalendermånad, eller 22 helgfria vardagar, under perioden juni-augusti.
 • Vid uppsägning upphör avtalet månadsskiftet som infaller minst en månad efter uppsägningen – t.ex. om hundens plats sägs upp den 13 juli så blir hundens sista dag den 31 augusti.

Blog at WordPress.com.

%d